Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00-10:55
Pilates Equipment
10:00-10:55
Pilates Equipment
10:00-10:55
Pilates Equipment
10:00-10:55
Pilates Equipment
10:00-10:55
Pilates Equipment
10:00-10:55
Pilates Equipment
11:00-11:55
Pilates Equipment
10:00-11:15
Iyengar Yoga
11:00-11:55
Pilates Equipment
10:00-11:15
Iyengar Yoga
10:00-10:55
Pilates Equipment
10:00-11:15
Iyengar Yoga
- 11:00-11:55
Pilates Equipment
- 11:00-11:55
Pilates Equipment
- 11:15-12:00
Kangoo Jumps Class
18:00-18:55
Pilates Equipment
- 18:00-18:55
Pilates Equipment
- - -
19:00-19:45
Kangoo Jumps Class
19:00-20:00
Aerial Yoga
19:00-19:45
Kangoo Jumps Class
19:00-20:00
Aerial Yoga
- -
19:00-19:55
Pilates Equipment
19:00-19:55
Pilates Equipment
19:00-19:55
Pilates Equipment
19:00-19:55
Pilates Equipment
19:00-19:55
Pilates Equipment
-
20:00-20:55
Pilates Equipment
20:00-20:55
Pilates Equipment
20:00-20:55
Pilates Equipment
20:00-20:55
Pilates Equipment
20:00-20:55
Pilates Equipment
-
20:00-21:15
Hatha Yoga
- 20:00-21:15
Hatha Yoga
- - -
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
10:00-10:55
Pilates Equipment
10:00-10:55
Pilates Equipment
10:00-10:55
Pilates Equipment
11:00-11:55
Pilates Equipment
10:00-11:15
Iyengar Yoga
11:00-11:55
Pilates Equipment
- 11:00-11:55
Pilates Equipment
-
18:00-18:55
Pilates Equipment
- 18:00-18:55
Pilates Equipment
19:00-19:45
Kangoo Jumps Class
19:00-20:00
Aerial Yoga
19:00-19:45
Kangoo Jumps Class
19:00-19:55
Pilates Equipment
19:00-19:55
Pilates Equipment
19:00-19:55
Pilates Equipment
20:00-20:55
Pilates Equipment
20:00-20:55
Pilates Equipment
20:00-20:55
Pilates Equipment
20:00-21:15
Hatha Yoga
- 20:00-21:15
Hatha Yoga
ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00-10:55
Pilates Equipment
10:00-11:00
Pilates Equipment
10:00-11:00
Pilates Equipment
10:00-11:15
Yengar Yoga
11:00-11:55
Pilates Equipment
10:00-11:15
Yengar Yoga
11:00-11:55
Pilates Equipment
- 11:15-12:00
Kangoo Jumps Class
- - -
19:00-20:00
Aerial Yoga
- -
19:00-19:55
Pilates Equipment
19:00-19:55
Pilates Equipment
-
20:00-20:55
Pilates Equipment
20:00-20:55
Pilates Equipment
-
- - -