Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00-10:55
Pilates Equipment
- 10:00-10:55
Pilates Equipment
10:00-10:55
Pilates Equipment
- -
- 11:00-11:55
Pilates Equipment
- - 11:00-11:55
Pilates Equipment
11:00-11:55
Pilates Equipment
- - - - - -
18:00-18:55
Pilates Equipment
18:00-18:55
Pilates Equipment
18:00-18:55
Pilates Equipment
18:00-18:55
Pilates Equipment
- -
19:00-19:55
Pilates Equipment
19:00-19:55
Pilates Equipment
19:00-19:55
Pilates Equipment
19:00-19:55
Pilates Equipment
- -
19:00-20:15
Hatha Flow Yoga
- 19:00-20:15
Hatha Flow Yoga
- 19:00-20:15
Hatha Flow Yoga
-
20:00-20:55
Pilates Equipment
- 20:00-20:55
Pilates Equipment
- - -
- - - - - -
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
10:00-10:55
Pilates Equipment
- 10:00-10:55
Pilates Equipment
- 11:00-11:55
Pilates Equipment
-
- - -
18:00-18:55
Pilates Equipment
18:00-18:55
Pilates Equipment
18:00-18:55
Pilates Equipment
19:00-19:45
Pilates Equipment
19:00-19:45
Pilates Equipment
19:00-19:45
Pilates Equipment
19:00-20:15
Hatha Flow Yoga
- 19:00-20:15
Hatha Flow Yoga
20:00-20:55
Pilates Equipment
- 20:00-20:55
Pilates Equipment
- - -
ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00-10:55
Pilates Equipment
- -
- 11:00-11:55
Pilates Equipment
11:00-11:55
Pilates Equipment
- - -
- - -
18:00-18:55
Pilates Equipment
- -
19:00-19:55
Pilates Equipment
- -
- 19:00-19:55
Pilates Equipment
-
- - -