PILATES MAT

Pilates Mat
Το Pilates Mat είναι η εκδοχή της μεθόδου Pilates η οποία ασκείται στο έδαφος χρησιμοποιώντας το σωματικό βάρος ως την κύρια πηγή αντίστασης. Γίνεται πάνω σε ειδικά στρώματα (mat) με ή και χωρίς τη χρήση περιφερειακών οργάνων (props) .
Το μάθημα επικεντρώνεται στις βασικές αρχές Pilates: βασική δύναμη, αυξημένη ευελιξία, έλεγχο της αναπνοής και σωστή ευθυγράμμιση για να βελτιωθεί η στάση του σώματος.
Τα Props που χρησιμοποιούμε είναι fit balls, small pilates balls, magic circle rings, therabands, foam rollers, resistance tubes, weighted balls & μικρά βάρη.
Τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή τμήματα (group)

sound by Jbgmusic